EIVISSA SCRIPT FESTIVAL


El tema dels guions és completament lliure i podrà pertànyer a qualsevol gènere.
Totes les obres que es presentin hauran de ser originals. En cas que el concursant faci servir com a base de l'guió una novel·la, un conte o algun text d'un altre autor, el concursant haurà d'incloure en la seva inscripció l'autorització corresponent de l'autor de l'obra original.
Tots els guions han d'estar escrits en espanyol.
Les obres s'han de presentar al format de guió literari cinematogràfic, segons els estàndards de la indústria. Els guions que no presentin un format adequat seran desqualificats automàticament.
No s'acceptaran storyboards ni guions tècnics.
Els guions han de tenir una extensió màxima de 10 pàgines, sense comptar la portada i la pàgina de la sinopsi.
Només s'acceptaran arxius en format PDF. La portada d'indicar el títol i el nom de l'autor així com la seva adreça postal, correu electrònic i telèfon. La sinopsi tindrà una extensió màxima de 15 línies.
Els criteris per a l'avaluació dels guions inscrits seran:


1) Format professional.
2) Originalitat.
4) Visualització cinematogràfica.
5) Estructura.


La decisió de l'jurat és inapel·lable
L'autor de l'guió tindrà sempre els drets sobre el mateix. Els guions presentats, un cop finalitzat el festival, seran esborrats.
S'autoritza pel sol fet de participar en el concurs la cessió de dades a les productores IBIZACINEFEST i EIVISSACINEMA, per si trobessin algun guió que fora del seu interès produir i així negociar amb el guionista aquesta opció.


CONCURS

De tots els guions presentats l'organització seleccionarà tres finalistes. Aquests finalistes seran convidats a el festival, invitació que inclou passatge aeri i hotel. Els finalistes hauran de "pitchear" el seu guió davant d'un tribunal que estarà format per membres de jurat i un guionista de reconegut prestigi.


PREMI
El premi consisteix en un ajut per a la producció de l'curtmetratge premiat valorada en 1.000 € impostos inclosos. A més, el curtmetratge participarà a concurs en la següent edició de festival on el seu guionista i director seran convidats a presentar-lo.

INSCRIPCIONS

A través de les nostres plataformes associades (Filmfreeway i Festhome) amb deadline 15 de Gener.

filmfreeway.png
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Vimeo - Gris Círculo
  • RSS - Gris Círculo